Sanat ve Tasarım Fakültesi Staj Başvuruları

Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar:

  1. Öğrenci staj yapacağı kurumu staj yönergesine uygun olarak kendisi seçer ve başvurur. Eğer öğrenci staja başvurmak için stajın okulca zorunlu olduğunu belgelemek durumunda ise Staj Başvuru Formu’nu Danışmanı’na ve Bölüm Başkanı’na imzalatarak ilgili firmaya iletir.
  2. İlgili kurum staj için öğrenciyi kabul ettikten sonra, öğrenci Zorunlu Staj Formu’nu üç nüsha halinde doldurarak Staj Komisyonu’na ve staj yapacağı kuruma onaylattıktan sonra  zorunlu staj sigorta girişi için  iki fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte staj başlangıç tarihinden en az 20 gün önce Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder. (Böylece staj yapacak her öğrenci için iş kazası ve mesleki hastalıklara karşı sigorta girişi muhasebe tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde staj geçersiz sayılacaktır.)
  3. Öğrenci Staj Defterini, yaptığı işi ayrıntılı olarak  gün gün yazarak doldurur. (Her iş günü ayrı sayfaya yazılmalıdır, gerektiği taktirde bir iş günü için  birden fazla sayfa kullanılabilir ve bu sayfalara aynı işgününün tarihi atılır. Yapılan işler ile ilgili fotoğraflar da ilgili çalışma günü sayfasına yerleştirilmelidir. Bir sayfaya sığmayacak boyuttaki görseller o günün sayfasında belirtilmek üzere ek olarak staj defterinin arkasına iliştirilebilir.)
  4. Staj sonunda aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak staj komisyonuna teslim edilir.
  • Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci staja başladığında bu formu staj yapacağı kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde  staj komisyonuna ulaştırılır.)
  • Staj Defteri (Staj defteri dosyasının 11. Sayfası her gün için yaptığınız işlerin ayrıntılarını yazacağınız sayfanın formatıdır. O sayfayı staj yaptığınız gün kadar çoğaltmanız gerekmektedir. Staj defterini bilgisayarda doldurabilir yada basıp el ile doldurabilirsiniz. Stajı tamamladığınızda defter komisyona basılı ve spiral ciltli olarak teslim edilmelidir.)
  • Firma Değerlendirme Anket(Öğrenci tarafından doldurularak staj defterinden ayrı olarak elden teslim edilmelidir. )

 

Staj Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı: 
Prof.Dr. İlhan Erhan (Endüstriyel Tasarım)