DESIGNHUB-IST Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi

Proje Genel Koordinatörü: Prof. Dr. Banu Manav, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Proje Danışmanları:

 • Doç. Dr. Konca Şaher (Akustik)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Enşici (Endüstriyel Tasarım)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sabri Gökmen (Mimari Sayısal Tasarım)

Proje Ekibi:

 • Zeynep Acırlı, PhD Candidate
 • Zainab Nadher Abdulridha Al-Rubaye, Undergrad Student

Proje Destek Kurumu ve Program Türü: İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Mali Destek Programı, 2021

Projenin İnternet Sitesi:  https://designhubist.com/

Endüstri Mirasının Kentsel Gelişmeye bir Kaynak Olarak Sürdürülebilir Yönetimi (CONSIDER)

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Yonca Erkan, Mimarlık

Proje Ekibi:

 • Doç. Dr. Birge Yıldırım OKTA (Tecrübeli Araştırmacı)
 • Doç. Dr. Konca Şaher (Tecrübeli Araştırmacı)
 • İrem İnce Keller (Araştırmacı)

Proje Destek Kurumu ve Program Türü: Horizon2020_MSCA_RISE, 2021-2025

Projenin İnternet Sitesi: https://considerproject.eu/

Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Yonca Erkan, Mimarlık

Proje Ekibi:

 • Prof. Dr. Murat Güvenç (Araştırmacı)
 • Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu (Araştırmacı)
 • Dr. Mahmut Çavuroğlu (Araştırmacı)
 • Dr. Nazlı Songülen. (Doktora Sonrası Bursiyeri)
 • Amine Alkan Reis (Doktora Bursiyeri)
 • Görkem Akdur (Doktora Bursiyeri)
 • Damla Pilevne (Yüksek Lisans Bursiyeri)
 • Nazlı Doğan Talyak (Yüksek Lisans Bursiyeri)
 • Burak Aydın (Lisans Bursiyeri)
 • Şeyma Yavaş (Lisans Bursiyeri)
 • Selen Yaren Demir (Lisans Bursiyeri)
 • Gizem Demirkıran (Mimar, Gönüllü Araştırmacı)

Proje Destek Kurumu ve Program Türü: TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 2020-2023

Projenin İnternet Sitesi: https://iznikkorumaprojesi.com

Yüksek Vasıflı Göçmen Kadınların Emek Göçünün ve Kentsel Yaşam Deneyimlerinin Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri: İstanbul Örneği

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ezgi Tuncer, Mimarlık

Araştırmacı: Prof. Dr. Eleonore Kofman (Middlesex University)

Proje Destek Kurumu ve Program Türü: TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 2021