Sanat ve Tasarım Fakültesi Staj Başvuruları

Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar:

  1. Öğrenci staj yapacağı kurumu staj yönergesine uygun olarak kendisi seçer ve başvurur. Eğer öğrenci staja başvurmak için stajın okulca zorunlu olduğunu belgelemek durumunda ise Staj Başvuru Formu’nu Danışmanı’na ve Bölüm Başkanı’na imzalatarak ilgili firmaya iletir.
  2. Öğrenci Staj Defterini, yaptığı işi ayrıntılı olarak  gün gün yazarak doldurur. (Her iş günü ayrı sayfaya yazılmalıdır, gerektiği taktirde bir iş günü için  birden fazla sayfa kullanılabilir ve bu sayfalara aynı işgününün tarihi atılır. Yapılan işler ile ilgili fotoğraflar da ilgili çalışma günü sayfasına yerleştirilmelidir. Bir sayfaya sığmayacak boyuttaki görseller o günün sayfasında belirtilmek üzere ek olarak staj defterinin arkasına iliştirilebilir.)
  3. Staj sonunda aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak staj komisyonuna teslim edilir.
  • Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci staja başladığında bu formu staj yapacağı kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde  staj komisyonuna ulaştırılır.)
  • Staj Defteri (Staj defteri dosyasının 11. Sayfası her gün için yaptığınız işlerin ayrıntılarını yazacağınız sayfanın formatıdır. O sayfayı staj yaptığınız gün kadar çoğaltmanız gerekmektedir. Staj defterini bilgisayarda doldurabilir yada basıp el ile doldurabilirsiniz. Stajı tamamladığınızda defter komisyona basılı ve spiral ciltli olarak teslim edilmelidir.)
  • Firma Değerlendirme Anket(Öğrenci tarafından doldurularak staj defterinden ayrı olarak elden teslim edilmelidir. )
  • Staj Yönergesi

Staj Komisyonu Üyeleri
STAJ KOORDİNATÖRLERİ

DersAdı SoyadıGörevi
FAD 299 01Misafir Öğretim Görevlisi Aytek AlkayaMimarlık Bölümü
FAD 299 02Misafir Öğretim Görevlisi Hakika Sezginİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
FAD 299 03Öğr. Gör. Turgut ÇırpanlıEndüstriyel Tasarım
FAD 399 01Misafir Öğretim Görevlisi Aytek AlkayaMimarlık Bölümü
FAD 399 02Misafir Öğretim Görevlisi Hakika Sezginİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
FAD 399 03Öğr. Gör. Turgut ÇırpanlEndüstriyel Tasarım