İçinde bulunduğumuz çağ ve içinden geçmekte olduğumuz süreç, bizi her alanda dijital olarak iletişim kurmaya hem teşvik ediyor hem de mecbur bırakıyor. Sanat ve tasarım eğitiminin bu sürece en iyi nasıl uyum sağlayacağı ve bu eğitimin en verimli şekilde nasıl yürütüleceği, tüm akademik kadrolarımızın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Eğitim modelini yeniden tasarlayan Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin hayata geçirdiği çözümlerden birisi de öğrencilerinin dönem sonu projelerini online bir sergi platformunda paylaşıma açmak.

Sanat ve Tasarım Fakültemizdeki dört bölümün öğrencilerinin projelerine özel olarak oluşturulan KHAS FADPORT hem bu özel dönemin bir öz değerlendirmesini yapıyor hem de fakültemizin bir geleneği olan öğrenci sergilerini dijital bir platforma taşıyarak yeniden açıyor. Böylece öğrenci sergileri süreli değil, sürekli ve güncellenebilir bir altyapıyla bu platform üzerinden paylaşılıyor. Çalışmaları ocak ayından beri sürdürülen ve şubat ortası itibarıyla paylaşıma açılan platformun kendi içinde modüler, esnek ve bütüncül bir tasarım yaklaşımı bulunuyor.

KHAS FADPORT sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin öğrenci çalışmaları için bir arşiv.