Zehra İrem Türksezer Sağır, Mimarlık Bölümümüzde

Zehra u0130rem Tu00fcrksezer Sau011fu0131r, u0130stanbul Teknik u00dcniversitesi u0130nu015faat Mu00fchendisliu011fi Bu00f6lu00fcmu00fcu2019nden 2014 yu0131lu0131nda mezun olmuu015f ve 2017 yu0131lu0131nda Politecnico di Milanou2019da Civil Engineering for Risk Mitigation programu0131nda yu00fcksek lisansu0131nu0131 tamamlamu0131u015ftu0131r. Aynu0131 yu0131l European Comission Joint Research Centeru2019da beu015f aylu0131k bir pozisyon kazanarak dou011fal afetlerin elektrik u015febekeleri u00fczerindeki etkisini arau015ftu0131ran bir arau015ftu0131rma grubuna dahil olmuu015ftur.

2018 yu0131lu0131nda Politecnico di Milanou2019da doktoraya kabul almu0131u015ftu0131r. Doktora tezi tarihi ku00f6pru00fclerin dayanu0131klu0131lu0131k yu00f6netimini kapsayan interdisipliner bir konudur ve bu kapsamda ku00fcltu00fcrel mirasu0131n korunmasu0131 ve yu00f6netimi konularu0131nda da incelenmelerde bulunmuu015ftur. Doktora boyunca uluslararasu0131 projelerde yer almu0131u015f, farklu0131 u00fclkelerdeki arau015ftu0131rma gruplaru0131 ile iu015fbirliu011fi iu00e7inde kalarak yayu0131nlar yapmu0131u015f ve uluslararasu0131 konferanslara katu0131lmu0131u015ftu0131r.

2018 yu0131lu0131ndan bu yana mimarlu0131k faku00fcltelerinde u00e7au011fdau015f stru00fcktu00fcr sistemler, statik, yapu0131sal tasaru0131m, deprem riski altu0131nda bina tasaru0131mu0131 gibi u00e7eu015fitli dersleri u0130ngilizce ve u0130talyanca olarak yu00fcru00fctmu00fcu015ftu00fcr. Bunun yanu0131 su0131ra farklu0131 u00fcniversitelerde tasaru0131m projelerinin deu011ferlendirme ju00fcrilerinde gu00f6rev almu0131u015ftu0131r.

Zehra u0130rem Tu00fcrksezer Sau011fu0131r, Mimarlu0131k bu00f6lu00fcmu00fcmu00fcze Misafir u00d6u011fretim u00dcyesi olarak katu0131lmu0131u015ftu0131r.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.