Üniversitemizin lisans programlarına öğrenci kabulü, Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılıyor. Yerleştirme, üniversitemiz tarafından her sene önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dâhilinde yapılıyor. Kontenjanlar, puan ve başarı sıraları o yılın YKS kılavuzunda yer almaktadır.

Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı olan Tiyatro bölümümüz özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Başvuru koşulları için Sanat ve Tasarım Fakültesi Sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fakültemizin eğitim dili İngilizcedir.

Baraj puanını geçemeyen, merkezi yerleştirmeyle veya özel yetenek sınavıyla üniversitemize yerleşemeyen öğrenciler üniversitemize kayıt yaptıramazlar. Öğrenci bir sonraki yıl tekrar sınava girip üniversitemize yerleştiğinde kayıt olabilir.

Kayıtlardan sonra üniversitelerin açık kalan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde yine merkezi olarak ek yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Tiyatro Bölümümüz için açılacak ek sınava girmeniz gerekmektedir.

https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/lisans-burs-yonergesi2.pdf  linkine göre Kadir Has Onur Bursları her yıl bahar yarıyılı sonunda akademik takvime göre tüm sınav notlarının sisteme girilmesini takiben belirlenir. Ayrıca öğrencilerin başvuru yapmaları gerekmez.

Fakültemiz dikey geçiş (DGS) yolu ile de öğrenci kabul etmemektedir.

Fakültemizde YÖK tarafından belirlenen kurallara göre yatay geçiş mümkündür. Kurum içi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere yatay geçiş yapılamamaktadır.

https://my.khas.edu.tr/giris-yap) e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Ders Muafiyet Başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş veya mezun olup ÖSYS ile Üniversitenin bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları (Türkçe ve Tarih dersleri dışındakilerde üzerinden beş yıl geçmemiş olmak koşulu ile) eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirler. Bu öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yapılır. Bu fıkra çerçevesinde Üniversiteye intibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede lisansta en az dört yarıyıl, ön lisansta en az iki yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır. Çekirdek müfredatla öğretime başlayan öğrenciler muafiyet talebinde bulunamazlar.

https://my.khas.edu.tr/giris-yap) uzantısından e-posta adresiniz ve şifresiniz ile giriş yaptıktan sonra Kayıt Dondurma Başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.  Zorunlu nedenlerden dolayı öğrenci belli süre ile üniversiteye devam etmek istemeyebilir. Akademik Takvimde belirtilen süre içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurulabilir; ancak, mücbir sebeplerle akademik takvimdeki sürenin aşıldığı durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder. *Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; yarıyıl sonu ve ara sınavları açılmaz.

Her eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitenin farklı idari birimlerine öğrenci asistan olmak üzere başvuran öğrencilere sağlanan maddi destektir. Aktif burslu öğrenci başvurularında öğrencilerin derslere kayıtlı olması, disiplin cezası almamış olması ve Genel Not Ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi şartı aranır. Başvuru tarihleri Akademik Takvimde ilan edilir.

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine gerekli koşulları sağlamaları halinde ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınıyor.

Detaylı bilgi için üniversitemiz web sayfamızdan Çift Anadal (ÇAP) - Yan Dal sekmesi ziyaret edilebilir.

https://international.khas.edu.tr/ uzantısından bilgi alabilirsiniz. Fakülte ve bölüm Erasmus temsilcisi öğretim üyemizden de bilgi alabilirsiniz.

Üniversitemizde yaz okulu eğitimi yapılmaktadır. Yaz Okulu için https://www.khas.edu.tr/tr/akademik-takvim bakınız.

Evet, başka bir üniversitede öğrenim gören öğrenci yaz okulunda üniversitemizden ders alabilir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi İdari İşler Ofisinden onaylı ders planı ve ders içeriklerini alabilirsiniz. Meral Karasu / Burçin Ayşe Apaydın

Evet, akademik danışmanınız mezuniyet sürecinize kadar size danışmanlık yapmaktadır. 

Sanat ve Tasarım İdari İşler Ofisine başvurmalısınız. Meral Karasu / Burçin Ayşe Apaydın