Dekanın Mesajı

Prof.Dr.BanuManav

Prof. Dr. Banu Manav
Vekil Dekan

Sanat algıyı alışkanlıktan kurtarmak ve farklı bakabilmektir. Tasarım süreci var olanı yeniden yorumlamak ve kendini yenilemektir. Sanat ve tasarımın dili evrenseldir, süreci dinamiktir. Aktarım dili çağdaş olmalıdır ve zamana en gerçekçi tanıktır. Kültür bütünlüğüne ve aynı zamanda değişim bilincine sahip olan üretken bir toplum yaratmak için sanat ve tasarım eğitiminin değeri büyüktür.

Üniversitemizin proje tabanlı yeni eğitim modeliyle, öğrencilerimize ilk yıl alacakları çekirdek program kapsamındaki derslerle, farklı alanlarda genel kültür ve bilinç kazandırılmaktadır. Disiplinler arası çalışma olanağını üniversiteli olmanın ilk yıllarından başlayarak kazanan öğrencilerimiz, proje üretim sürecinde sektörel işbirliklerimizden faydalanmakta, bilimsel araştırma projelerinde yer alma deneyimi kazanabilmektedir. Yurtdışı eğitim ve öğretim fırsatlarına özendirilmektedir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki Tiyatro, Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı ile Mimarlık Bölümlerinde bu değerler doğrultusunda mesleki yetkinlik kazandırılırken, eğitimin merkezinde tuttuğumuz, geleceğin profesyonelleri sanat ve tasarımla bütünleşik araştırma, uygulama, eleştirel düşünebilme ve düşündüğünü uygulayabilme becerisine sahip olabilmektedir.

Fakültemizde çağın dinamiklerini bilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı olan, kendini yenileyen, üreten, araştırma yapabilen nitelikli bir akademik kadro ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

Proje tabanlı eğitim modelimizle planlanan sanat ve tasarım eğitimini almak, kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bütünleşmiş bir noktasından evrensel değerlerle yurtdışına açılmak, üniversite yıllarınızda meslek profesyonelleriyle tanışmak, bizlerle birlikte araştırmak, üretmek ve yarının sanat, tasarım ve proje yaratım süreçlerinde yer almak istiyorsanız sizleri de aramızda görmek istiyoruz.