Dekanın Mesajı

1

Prof. Dr. Çetin Sarıkartal
Vekil Dekan

Başka türlü bakmak ne işe yarar?

Merhaba,

Evet, biz dünyaya ve yaşamın önümüze çıkardığı sorulara, sorunlara başka türlü bakmaya çalışıyoruz. Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi içinde yer alan Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve Tiyatro bölümleri, öğrencilerimize kendi alanlarına özgü bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırırken böyle ortak bir tutumu da paylaşıyorlar: Acaba hayatın karşımıza çıkardığı bir göreve ya da çözülmesi gereken probleme bilinen, alışılagelen yollardan başka bir bakış açısıyla yaklaşabilir miyiz? Öğretim elemanlarımız farklı konularda yeni yaklaşımlara ışık tutacak bilgi, yöntem ve teknikleri öğrencileriyle birlikte keşfediyor, geliştiriyorler. Günümüzde sanat ve tasarım alanlarında üniversite düzeyindeki eğitim ve öğretimin bu şekilde tasarlanmasını önemsiyoruz. Bu anlayış fakültemize iki şey kazandırıyor: Eğitimin merkezine öğrencilerimizi koymak ve yaratıcı üretimi bilimsel araştırmayla kaynaştırmak.

Üniversitemizde uygulanmaya başlayan yeni eğitim modeli de Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine iki bakımdan önemli kazanımlar sağlıyor. Öncelikle üniversitenin tüm öğrencilerine sunulan çekirdek program kapsamındaki dersler, dünya uygarlıklarının ortak katkılarıyla oluşan evrensel değerleri kazandırıyor, farklı alanlara ilişkin düşünce ve yaklaşımlarla tanıştırıyor, alanlar arasındaki bağları keşfederek disiplinler arası çalışma ortamlarına alışmayı sağlıyor. Ve bizler açısından belki de en önemlisi, sorgulayıcı tutumu ve eleştirel yaklaşımı geliştirerek, öğrencilerimizi sanat ve tasarım çalışmaları sırasında, görünüşte ilgisiz duran şeyler arasında umulmadık ilişkiler kurabilmeye, eldeki soruna yeni bir yaklaşım geliştirmeye hazırlıyor. İkinci olarak, üniversite genelinde uygulamaya geçen proje tabanlı eğitim, öğrencilerimizin tasarıma ve üretime ilişkin yaratıcı çözümleri alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra ileride çalışacakları sektörlerin önde gelen temsilcileriyle birlikte geliştirmelerini sağlıyor. Öğrencilerimiz toplam kaliteyi artıracak dönüştürücü yenilikleri, sektörel koşulların beklentileriyle ilişkilendirmeyi öğreniyorlar.

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim kadrosu tam da yukarda özetlemeye çalıştığım özellikleri en yetkin bir şekilde temsil eden öğretim elemanlarından oluşuyor. Her biri alanında öncü araştırmalar ve üretimler yapmakta olan, uluslararası çevrelerde tanınırlıkları olan ve farklı deneyimleri ders ortamlarına taşıyan öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz için çeşitli ve nitelikli rol modelleri oluşturuyor. Fakültemizde öğrenime başlayan her öğrencimize gelecekte çalışma ortamlarını paylaşacağımız ve bizimle ürettikleri bilgi ve becerileri daha ileriye taşıyabilecek potansiyel meslektaşlar ve araştırmacılar olarak yaklaşıyoruz. Nitekim, birçok mezunumuzla profesyonel ilişkilerimiz ve işbirliklerimiz mezuniyetleri sonrasında da sürüyor. Ayrıca, Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı kapsamında yer alan yüksek lisans ve doktora programları da akademik ve araştırmaya yönelik kariyer oluşturmak isteyen öğrencilere çeşitli uzmanlık alanlarında odaklanarak eğitimlerini sürdürme olanağı sağlıyor.

Kısacası, bir probleme ya da bir üretime artık bilinen bakış ve yöntemlerle yaklaşmanın değerini yitirdiği bir anda aranan ve uzmanlığına başvurulan bir tasarımcı ya da sanatçı kimliği geliştirmek isteyenler için Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bölümleri çok uygun birer yuva olabilir.
Bekleriz.