Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Arzu Erdem

Prof. Dr. Arzu Erdem
Dekan

Sanat ve Tasarım Fakültesi tüm bölümleri ile öğrencilerini gelecekte mensubu olacakları mesleklere hazırlamak kadar, araştırma, düşünme ve yapma becerilerini de kişisel farklılıklarının önemini vurgulayarak geliştirmeyi hedefler. Dolayısı ile amacımız, meslek pratiklerinin simülasyonu olmanın ötesinde deneysel ve yaratıcı üretimleri desteklemek, öğrencileri sınırlarını zorlamaya ve geliştirmeye yüreklendirmek olarak da tanımlanabilir. Her bir öğrenci kendi yetişme ortamı ve özellikleri ile bu sürece katkıda bulunur, yine her öğrenci sadece derslik/stüdyo/sahneden oluşan öğrenme süreçlerinin ötesindeki ortam ve etkinliklerle kendini geliştirmeye olanak bulur. Çağdaş eğitim ortamları ancak bu gelişmeye olanak ve ortam sağladıkları sürece başarılı olarak değerlendirilebilirler. Önemli olan, meslek kalıp ve sınırlarına zorlanmamış, özgür ve eleştirel düşünebilen, yaratıcı genç bir neslin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde disiplinlerarası sınırların eridiğini ve alanların hızla değişen teknoloji ve akademik araştırmalar doğrultusunda yeni alanlar tariflediğini görüyoruz. Disiplinleraşırı bir anlayışı eğitim programımıza yansıtmak için eğitim anlayışımızı, dünya ile eş zamanlı olarak sürekli revize etmek durumundayız. Bu doğrultuda günümüzde, farklı sanat ve tasarım disiplinleri ile mimarlık, özellikle yeni teknolojilerin olanaklı kıldığı yeni uygulama alanlarını paylaşmakta; üretim süreçleri konusunda ortak kavramlar ve stratejiler geliştirmektedirler. Disiplinlerarası etkileşimin hayata geçirilmesi ancak deneysel, çağdaş eğitim yöntemlerinin benimsenmesi ile mümkündür.

Ülkemizde tasarım kültürüne katkıda bulunmak ve endüstriyel üretimin gelişmesini sağlamak da bir diğer hedefimiz olarak tanımlanabilir. Sanat ve Tasarım fakültelerinin vizyonunu geliştirecek akademik araştırma projeleri ülkemizde oldukça eksikliğini duyduğumuz bir boşluğu dolduracaktır. İçinde yaşadığımız teknolojik koşulların sonucu olarak, hızlı algılama, düşünme ve çözüm üretme yetilerimizi geliştirmek ve çağı yakalamak durumundayız.

Geleneksel tasarım eğitiminin sınırlarını aşan çok daha dinamik eğitim yöntemlerini araştırmaya yönelmeliyiz ve çağdaş bir eğitim kurumu olarak hedefimizi değişen küresel dinamikler doğrultusunda özgüvenli, tasarımı bir toplumsal pratik olarak benimseme yetisine sahip, inovatif düşünebilen/üretebilen, disiplinlerarası iş birliklerine açık, çevreye ve yerel değerlere duyarlı entellektüel meslek insanlarını yetiştirmek olarak tanımlamalıyız.

Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, oldukça deneyimli bir akademik kadro ile temel mesleki prensip ve uygulama alanlarında eğitim verirken aynı zamanda şehir merkezinde konumlanmanın getirdiği olanakları da değerlendirmektedir. Öğrenciler İstanbul’u tarihi dokusu içinde farklı boyutlarda araştırma ve deneyimleme fırsatını bulacaklardır ve aynı zamanda hayatın içinde çalışmak ve üretmek kent bilinci ve sorumluluğunun artmasını da sağlayacaktır.