Mimarlık Eğitim ortamı nasıldır?

Üniversitemizin yeri itibarıyle kent merkeziyle, sanat çevreleriyle olan yakın ilişkisi ve tarihi yarımadadaki konumu, Haliç kıyısında konumlanışı dolayısıyla üniversitemizdeki mimarlık eğitimi, hem tarihi mimarlık mirası öğeleri ve eski yerleşim alanlarıyla, hem de kendisinin de bir parçası olduğu kentsel dönüşüm ve çağdaş yapılaşma ile aktif bir ilişki kurabilmekte olup, bu bağlamlara referansla güncel mimari ve kentsel tartışmaları çerçeveleyebilecek, bir başka deyişle, bulunduğu konumu bir ‘laboratuvar’ niteliğinde kullanma imkanına sahiptir.

Mimarlık Eğitim Mekanları nasıldır?

Fakültenin kullanımına açık çeşitli büyüklük ve kapasitelerde toplam 10 atölye bulunmaktadır (yaklaşık toplam 1500 m2). Çeşitli büyüklükte tasarım stüdyolarına ek olarak Fotoğraf Atölyesi ve içinde çeşitli ekipmanın bulunduğu Uygulama Atölyesi vardır. Derslerin niteliğine bağlı olarak farklı sayıda öğrencinin çalışabileceği büyüklük ve donanımda derslikler mevcuttur. Bunlara ek olarak üniversitenin çeşitli kapasitelerdeki toplantı salonları,  teknolojik donanıma sahip akıllı sınıflar bulunmakta, buralarda ders ve ders dışı etkinlikler yürütülmektedir. Derslik ve stüdyolardan başka binanın zemin katı öğrencilerin çalışmalarının sürekli olarak sergilenebildiği fakültenin ortak kullanımına açık bir mekandır.