KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU (2018-2019)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yandal Programı tüm Kadir Has Üniversitesi fakülte ve bölümlerinin öğrencilerine açıktır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler, T.C. Kadir Has Üniversitesi Lisans Düzeyinde Yandal Programı Yönergesi Madde-14 Bölüm-3.’de belirtildiği üzere, kendi bölüm müfredatlarına ek olarak minimum 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır.

Yandal yapacak öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri içeren 24 kredilik bir programı tamamlamak durumundadırlar.

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ YANDAL DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER

FA 102

Temel Sanat Tasarım II

3

6

6

IA 201

İç Mimarlık Proje I

3

6

6

IA 221

History of Arch. and Int. Des. I

3

0

3

 

toplam zorunlu ders kredisi

15

         

BÖLÜM İÇİ ZORUNLU DERSLERDEN SEÇİLECEK DERSLER

IA 202

İç Mimarlık Proje II (Fakülte içinden gelen öğrenciler için)

3

6

6

IA 251

İç Mim. Tas. Sis. I -Yapı Bileşenleri

2

2

3

IA 254

Malzeme

3

0

3

IA 312

Hum.Behaviour & Env. Design

2

2

3

IA 351

İç Mim.Tas.Sis.II-Tes.,Aydınl.& Akustik

2

2

3

IA 222

History of Arch. and Int. Des. II

3

0

3

IA 323

Mimari Tasarım Kuramları

3

0

3

IA 422

Cont. Arch. Discourse and Criticism

3

0

3

toplam bölüm içi zorunlu derslerden seçilen derslerin kredisi

9

         

YAN DAL İÇİN TAMAMLANACAK TOPLAM KREDİ

24