Doç Dr. Konca Şaher

Doç. Dr. Konca Şaher
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkan V.

 

Bölüm, tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, mekân tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirmesi, çevresel analizler ve katılımcı tasarım süreçleri ile kullanıcı ihtiyaçlarının ve tercihlerinin belirlenmesi ve bunların tasarımlara yansıtılması bölümün eğitiminde özgün bir vurgu olarak yer almaktadır.

Çağdaş ve disiplinlerarası bir eğitim modeli yaklaşımıyla geliştirilmiş olan ders programı İç Mimarlık Proje Stüdyosu çevresinde kurgulanmıştır. Teknik dersler uygulamalar yoluyla anlatılmakta ve bilgisayar destekli tasarım ve sunum tekniklerinin ön planda tutulduğu küçük gruplarla yapılmaktadır. Bölüm iç mimarlık eğitiminde sadece iç mekân odaklı değil, tekil üründen mimari ve kent ölçeğine kadar algılama ve sorgulama becerisine sahip, tarihi doku içinde çalışma duyarlılığı gösterebilen ve bu duyarlılığı yaratıcılığa dönüştürebilen tasarımcılar yetiştirmektedir..

Mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lisansüstü programlarına kabul edilmekte ve başarı ile tamamlamakta olup yerli ve yabancı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde tasarım ve uygulama alanlarında, mobilya üretim firmaları ve inşaat şirketlerinde veya serbest olarak çalışmaktadırlar.

Bölüm’ün eğitim dili İngilizce’dir

Facebook Twitter Instagram