Kadir Has Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümüne hoş geldiniz.

Yrd. Doç Dr. Nur Balkır Kuru

Yrd. Doç. Dr. Nur Balkır Kuru
Bölüm Başkanı

Grafik Tasarımının başlıca ilgi alanı görsel iletişim sanatıdır. Bir grafik tasarımcının işi harf, rakam, figür ve resim gibi görsel elemanları organize ederek kitlelere mesaj iletmektir. İletişimi sağlamak için logo, afiş, billboard, ambalaj, dergi, kitap, üç boyutlu görselleştirmeler, illustrasyon, animasyon ve web sayfası benzeri ürünler tasarlanır.

Bölümün programı hazırlanırken güncel idealler dikkate alınır. Toplumun sürekli değişen isteklerini karşılayabilmek için, Grafik Tasarım Bölümü dersleri sosyal, kültürel ve artistik bir temel oluşturacak şekilde planlanır. Öğrencilerin fotoğraf, illustrasyon, tipografi, basım teknikleri ve haraketli görüntü gibi tasarımın farklı dallarıyla ilgili olmanın yanında, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimleri de tanımaları gerekmektedir. Çağdaş teknoloji gereğince, bilgisayar destekli dersler bölüm eğitiminin birinci senesinden itibaren başlamaktadır. Grafik Tasarım Bölümü, öğrencilerini meslekleri ile ilgili profesyonel bir bakışa sahip olan, yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma alanları:Grafik Tasarım

Bölümden mezun olan grafik tasarımcılar; grafik sanat atölyelerinde, reklam ajanslarında, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde, ayrıca basın- yayın sektörleri ile interaktif uygulama, sergileme, bilgilendirme alanlarında tasarımcı olarak faaliyet gösterebilirler.

 

İletişim Bilgileri:

Kadir Has Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü

Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-İstanbul  
Santral: 0212.533 57 65 
Fax: 0212.533 58 53