Endüstriyel Tasarım en geniş anlamıyla, insanın yapay çevresini oluşturan nesnel dünyadaki eşya, ürün ve sistemlerin kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olarak fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir öneri olarak projelendirilmesi sürecini kapsar.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Elif COŞKUN ORLANDİ

Doç. Dr. Ayşe E. COŞKUN
Bölüm Başkanı

Dünya Tasarım Örgütü (WDO) endüstriyel tasarımı, inovasyona kaynaklık eden, odağında insanın bulunduğu yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler sunmaya katkıda bulunan “stratejik bir sorun çözme süreci” olarak tanımlıyor. Günümüzde Endüstriyel Tasarım mesleği sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir meslek olmanın yanı sıra, aynı zamanda yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan akademik bir disiplindir.

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, kullanıcı ihtiyaçlarını ve üretici kuruluşların teknoloji ve üretim altyapısıyla ilgili koşullarını gözeterek, kullanıcı odaklı, yenilikçi ürün ve servislere geliştirmeye katkıda bulunur. Tasarımcılar, kullanıcı ve üretici ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeni ürünlerin kavramsal ve teknik olarak geliştirilmesi, ürün deneyiminin tasarlanması ve ürünlerin yaşam döngüsünün sistemler çerçevesinde kurgulanması süreçlerinde farklı disiplinlerle işbirliği yapar. Tasarım süreci merkezinde insan olan çok disiplinli yaratıcı bir eylem alanıdır. Bu alan, içinde yer alan sosyal, ekonomik, teknolojik, ekolojik meselelerin ötesinde yapay çevreyle ilgili tüm konular yeni nesil tasarımcılar için birer araştırma alanıdır.

Endüstri Tasarımı 2

Kadir Has Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı Türkiye için önemli bir rekabet unsuru olarak endüstriyi dönüştürecek tasarım hizmeti veren vizyoner tasarımcılar yetiştirirken, diğer taraftan küresel bağlamda yaşanan tüm değişikliklere duyarlı, ihtiyaçları sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle uygulama alanlarına aktarabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümün mezunları konut içi tüketim ve kullanım nesneleri, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilya, medikal ürünler, aydınlatma, otomotiv ve ulaşım sistemleri, yat ve tekne, kent ve kamusal alan ürünleri, mücevher ve moda aksesuarları, sergileme ve ambalaj gibi birçok sektörde tasarımcı olarak çalışabilirler. Firmaların AR-GE bölümlerinde görev alabilirler. Ayrıca akademik kariyer yapma, serbest tasarımcı olarak firmalara danışmanlık hizmeti sunma, kendi tasarım firmalarında ürün ve servis sistemleri geliştirme yönünde tercih yapan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Bölümümüzde verilen eğitim sürecinde dış paydaşlarla işbirliği yapmayı bir misyon olarak benimsiyoruz. Bu misyon çerçevesinde düzenli olarak kurguladığımız sanayi ve tasarımcı işbirlikleri sayesinde öğrencilerin profesyonel deneyim yaşamalarına olanak tanımış oluyoruz. Geçmiş dönemlerde Sinbo Küçük Ev Aletleri, Vestel, Hexagon Design Studio, Viko Panasonic gibi Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşları ve tasarım ofisleriyle ortak çalışmalar yürüttük. Bu işbirlikleri sayesinde hem uygulamalı stüdyo derslerini, hem de teorik dersleri üretim gezileri, uzman sohbetleri, atölye çalışmaları, saha gezileri gibi çeşitli etkinliklerle gerçek bir deneyim ortamına dönüştürmüş oluyoruz. Tasarım stüdyoları hem çizim, hem bilgisayar destekli modelleme hem de üç boyutlu model, maket üzerinde proje geliştirmeye uygun üretim ortamlarıdır. Stüdyolara destek olarak model atölyesi de uygulamalı eğitimimizin önemli bir parçasıdır. Tasarım stüdyolarında eğitim, öğretim üyesi başına 12-15 öğrenciyle yürütülmektedir.

Bölüm eğitim dili İngilizce’dir.

Endüstriyel Tasarım

Bölüm Başkanlığı

İletişim Bilgileri:

Kadir Has Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Kadir Has Caddesi  34083 Cibali-İstanbul
Santral: 0212.533 57 65  
Fax: 0212.533 58 53