KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÇAP (ÇİFT ANA DAL) KILAVUZU

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde ÇAP (Çift Ana Dal) Programı’ndan, yalnızca Sanat ve Tasarım Fakültesi, tasarım bölümleri öğrencileri yararlanabilir.

ÇAP yapacak öğrenciler, T.C. Kadir Has Üniversitesi Lisans Düzeyinde ÇAP Programı Yönergesi Madde-4 Bölüm-4.’de belirtildiği üzere, en erken 3. ve en geç 5. dönemin başında, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminde başvurularını yapabilirler.

ÇAP yapacak öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri içeren 50 kredilik bir programı tamamlamak durumundadırlar. Öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen zorunlu derslerin tümünü ve ID kodlu seçmeli derslerden herhangi ikisinden geçer not almak durumundadırlar.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÇAP DERSLERİ
ZORUNLU DERSLER
KOD DERSIN ADI T U K
ID 202 Ürün Tasarım Stüdyosu II 2 6 5
ID 302 Ürün Tasarım Stüdyosu IV 2 6 5
ID 401 Ürün Tasarımı Stüdyosu V 2 6 5
ID 402 Bitirme Projesi 2 6 5
ID 211 Mock up ve Prototip Yapımı 2 2 3
ID 213 Ürün Görselleştirme Teknikleri 2 2 3
ID 221 Materials and Manufacturing Techniques  in Design 3 0 3
ID 224 Ergonomics for Industrial Designers 3 0 3
ID 325 Endüstriyel Tasarımda Strüktür 3 0 3
ID 323 Industrial Design History 3 0 3
ID 324 Product Semantics 3 0 3
ID 230 Principles and Processes of Industrial  Design 3 0 3
    TOPLAM 44
SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSIN ADI T U K
ID 321 Sustainability in Industrial Design 3 0 3
ID 341 Strategic Design 3 0 3
ID 342 Introduction to Design Management 3 0 3
ID 328 Design Innovation and Product Development 3 0 3
ID 345 ADVANCED CAID I 2 2 3
ID 346 ADVANCED CAID I 2 2 3
ID 447 Professional Practice and Portfolio Presentation 3 0 3
T:Teorik
U:Uygulama
K:Kredi
G: Güz
B: Bahar
Zorunlu ders kredi toplamı       : 44
Seçmeli ders kredi toplamı        : 6
Alınması gereken toplam kredi : 50

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU

Endüstriyel Tasarım Bölümü Yandal Programı tüm Kadir Has Üniversitesi fakülte ve bölümlerinin öğrencilerine açıktır.

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler, T.C. Kadir Has Üniversitesi Lisans Düzeyinde Yandal Programı Yönergesi Madde-14 Bölüm-3.’de belirtilen koşullar kapsamında, kendi bölüm müfredatlarına ek olarak minimum 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır.

Yandal yapacak öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından belirlenen zorunlu ve ID kodlu seçmeli dersleri içeren 24 kredilik bir programı tamamlamak durumundadırlar.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ YANDAL DERSLERİ
ZORUNLU DERSLER
KOD DERSIN ADI T U K
ID 201 Ürün Tasarım Stüdyosu I 2 6 5
ID 330 Principles and Processes of Industrial  Design 1 2 3
ID 323 Industrial Design History 2 2 3
Toplam: 11 Kredi
 
SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSIN ADI T U K
ID 301 Ürün Tasarım Stüdyosu III 2 6 5
ID 401 Ürün Tasarım Stüdyosu V 2 6 5
ID 211 Mock up ve Prototip Yapımı 3 0 3
ID 213 Ürün Görselleştirme Teknikleri 2 2 3
ID 222 Materials and Manufacturing Techniques in Design 3 0 3
ID 224 Ergonomics for Industrial Designers 3 0 3
ID 325 Endüstriyel Tasarımda Strüktür 3 0 3
ID 321 Sustainability in Industrial Design 3 0 3
ID 322 Contemporary Issues in Design 3 0 3
ID 324 Product Semantics 3 0 3
ID 328 Design Innovation and Product Development 3
3
0
0
3
3
ID 341 Strategic Design
ID 342 Introduction to Design Manegement 3 0 3
ID 443 Designerly Approaches to Culture 3 0 3
 
T:Teorik
U:Uygulama
K:Kredi
Zorunlu ders kredi toplamı       : 11
Seçmeli ders kredi toplamı        : 13
Alınması gereken toplam kredi : 24