Prof. Dr. Banu Manav KHAS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde

Kadir Has Üniversitesi, yeni eğitim modeli ile güçlenen yapısını yeni akademisyenlerle zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne Prof. Dr. Banu Manav katıldı. Yeni çalışma arkadaşımızı sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Prof. Dr. Banu Manav, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 1995 yılında tamamlamıştır. Aynı üniversitede devam ettiği yüksek lisans çalışmasını ‘Effects of Different Lighting Arrangements on Space Perception’ başlıklı teziyle 1997 yılında tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilgisi Programı’ndan ‘Aydınlık Düzeyi, Parıltı Farkı ve Renk Sıcaklığının Görsel Konfor Koşullarına Etkisi: Bir Model Çalışması’ başlıklı tezini tamamlayarak Doktor ünvanını alarak 2005 yılında mezun olmuştur. Araştırma alanları yapma aydınlatma sistem tasarımları, mekan algısı, ışık ve renk, ışık- sağlık-aydınlatmada kalite, kullanıcı konforu için tasarım parametreleri olan Manav’ın 10 adet SCI (science citation index) kapsamında, 30 adet alan indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş ve basılmış bildirilerle birlikte 85 adet bilimsel çalışması, üç adet kongre kitap editörlüğü, 2 adet kitapta bölümü, yurtiçi ve yurtdışında davetli seminer sunumları, mesleki röportajları bulunmaktadır. WEB of Science veri tabanında yer alan yayınlarına 484 (h endeks 9;i10 endeks 7) atıf olan Manav’ın çeşitli idari görevleri, aktif olarak yürüttüğü komite ve komisyon görevleri, bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Aydınlatma Türk Milli Komitesi 6., 7. ve 8. Dönem Yönetim Kurulu üyesi ve saymanı, 9.Dönem Genel Sekreteridir. Ulusal mimari yarışmalara, uluslararası ürün tasarımı yarışmasına katılmış, eserleri sergilenmiştir. TÜBİTAK Teşvik Ödülleri olan Prof. Dr. Manav’ın danışmanlığında tamamlanmış ve devam etmekte olan Lisansüstü tezler vardır. Ayrıca 30’u aşkın ulusal/uluslararası kongre sekreteryasında / düzenleme ve bilimsel kurullarda, yarışma jürilerinde aktif görev almış, aydınlatma konusunda sertifika programlarında eğitmenlik yapmıştır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.