Temel Eğitim Programı

Temel Eğitim

Sanat ve Tasarım Fakültesi tasarım bölümleri (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Grafik Tasarım ve Mimarlık Bölümleri) birinci sınıf Temel Eğitim Programı, öğrencilerin branşlarıyla ilgili güçlü bir altyapı kurmak amacıyla soyut düşünce becerisi geliştirmeleri, görsel okuryazarlık becerisi kazanmaları, teoriyle desteklenen eleştirel bakış açısı edinmeleri yönünde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda, temel tasarım eğitiminin gerekliliklerini yerine getirebilecek en uygun modelin oluşturulması Temel Eğitim Programı’nın müfredat çalışmalarda başlıca itici güç olmuştur. Sanat ve tasarım eğitiminin yeni yaklaşımlara açık gelişen ve evrilen bir süreç olduğu inancıyla, alana dair kavramlar, katılımcı ve aktif pratikler, hayal gücü ve eleştirel düşünme arasında bir denge kurulmuştur.

Temel Eğitim Programı kapsamında iki dönem boyunca devam eden Temel Tasarım stüdyosu ile Çizim ve Anlatım Teknikleri, Sanat ve Tasarım Tarihi derslerinden oluşmaktadır. Ayrıca Tasarımda Yaratıcı Düşünme, Mekanı Anlama ve her alana ait temel kavramların tanıtıldığı giriş dersleri yer almaktadır.