“İstanbul 1922-1950: Gündelik Modernite ve Kent Mekanı”
(“Istanbul 1922-1950: Everyday Modernity and Urban Space”)
Funded by Harvard University Mellon Initiative for Urban Humanities, 2014-2017
(S.Bozdoğan, “Istanbul Portal” coordinator –with M.Güvenç, advisor; Özlem Altınkaya Genel ve Neşe Gül Doğusan, researchers)

"İstanbul'da Avrupalı Kadın ve Ev: Konut Mekanları Üzerinden bir Kimlik Okuması"
(“European Women and Home in Istanbul: A Reading of Identities through the Analysis of Domestic Spaces”)
Funded by TUBITAK (ARDEB 3501) 
(Didem KILIÇKIRAN, Principal investigator / October 2013 - October 2015)

“Migrating Architecture”
Funded by VW Stiftung (Germany)
Principal investigators: Prof. Prof. Dr. Stefanie Bürkle (Technische Universität Berlin) and Prof. Erol Yildiz (University Klagenfurt)
(Didem KILIÇKIRAN, Member of the Academic Advisory Board / November 2013 - November 2016)

İstanbul'da Gezgin Göçmen Mutfakları: Yerel ve Küresel Kimliklerin Yemek Yolları Üzerinden Okuması” 
(“Expat Kitchens in Istanbul: Reading Local and Global Identities Through Foodways”)
Funded by TUBITAK (2218 – Postdoctoral research)
Principal investigator: Dr. Billur Dokur (Kadir Has University, Center for Gender and Women’s Studies)
(Didem KILIÇKIRAN, Academic supervisor / February 2014 – February 2016)

“Yaratıcı Ekonomi Kaynağı Olarak Somut Olmayan Kültür Varlığı Kapsamında Zanaat-Tasarım-Innovasyon İlişkileri: Kapalıçarşı’nın ‘Yaşayan İnsan Hazineleri”, 
TUBİTAK Program Kodu: 3501, Proje No: 112K221, Proje Yürütücüsü: Ayşe Çoşkun Orlandi/2012-2015
(Yonca Kösebay ERKAN: Araştırmacı. Proje Haziran 2015’te tamamlanmıştır).

“Topographies of Citizenship” 
John Harvard Colloquim, Cambridge University Center for Research in the Arts Social Sciences and Humanities (CRASSH) / 2014-2019. Colloquim Coordinator: Prof.Simon Goldhill.
(Yonca Kösebay ERKAN: Participant).

“Urban Ethics - Conflicts about the Good and Right Life in the City during the 20th and 21st Century”, 
This project is funded by DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). This research project is a result of an interdisciplinary working group (Anthropology, History, Turkish Studies, European Ethnology, Economic Geography, City and Regional Planning), whose members are involved in regional studies (Europe, Oceania, East Asia, South East Asia). From this manifold perspective, we examine urban ethics in the metropolis of the 20th century and the early 21st century. The subprojects focus on the cities Auckland, Berlin, Bucharest, Istanbul, Moscow, Munich, Singapore and Tokyo].  İstanbul Projesinin başlığı “Istanbul between the precious and the redundant: The Ethics of urban restructuring and heritage policies, from 1910 to the protests about Gezi-Park 2013.” (Project partners: Institute of Near and Middle East Studies Ludwig Maximilian University Munich, French Institute of Anatolian Research and Kadir Has University (Yonca Kösebay ERKAN ve M.Güvenç).

Alioğlu, E.F. 2007-2012. Akdeniz Çevresinde Kaya Yerleşimleri: Ortak Kimlik – Yeni Perspektif (Culture Programme 2007-Eylül 2012, Strand 1.2.1 -Project Rupestrian Cultural Heritage In The Mediterranean Circum-Area: Common Identity-New Perspective (Crhima-Cinp), Avrupa Birliği Kültür Programı. http://www.rupestrianmed.eu(Y.Erkan, M.Alper, B.Alper ile birlikte)

 • Bozdoğan, S. & Akcan, E. 2012Turkey: Modern Architectures of the World, London: Reaktion Books
 • Bozdoğan, S. 2015. “Commentary: a Case for Spatial Agency and Social Engagement in the Middle East”,International Journal of Islamic Architecture, v.4, n.1, pp. 31-36
 • Bozdoğan, S. 2013. “Residential Architecture and Urban Landscape in Istanbul since 1950” in P.Pyla ed. Landscapes of Development, Cambridge: Harvard University Press, pp.118-141
 • Bozdoğan, S. 2013. “Entre orientalisme et decouverte de la modernite” in L’invention d’un architecte: Le voyage en Orient de Le Corbusier, Paris: Fondation Le Corbusier, pp.218-237
 • Bozdoğan, S. 2013. “Modern Mimarlık ve Tropik Coğrafyalar”, Mimarlık, n.372, Temmuz-Ağustos 2013, pp.36-46
 • Bozdoğan, S. 2011. “Industrial Architecture and Nation Building in Turkey: a historical overview” in M.AlAssad ed. Workplaces: the Transformation of Places of Production, Aga Khan Trust and Istanbul Bilgi University Press, pp.17-40
 • Bozdoğan, S. 2010. “From “Cubic Houses” to Suburban Villas: Residential Architecture and the Elites in Turkey” in C.Kerslake, K.Oktem, P.Robbins ed. Turkey’s Engagement with Modernity, Basingstoke: Palgrave McMillan, pp. 405-425
 • Bozdoğan, S. 2010. “The Legacy of an Istanbul Architect: Type, Context and Urban Identity in Sedad Eldem’s Work”, chapter in J.F.Lejeune and M.Sabatino ed. Modernism and the Mediterranean, London and New York: Routledge, pp.141-156
 • Bozdoğan, S. 2009. “Unutulmuş bir Başka Sedad Eldem Çizgisi: Makina Cağına Karsı Lirik bir Anadolu/ Akdeniz Modernizmi”, B.Tanju ve U.Tanyeli eds. Sedad Hakki Eldem Retrospektif II, Istanbul: Osmanlı Bankası Yayınları, pp.14-23
 • Bozdoğan, S. & Necipoğlu, G. 2009. “İçiçe Geçmiş Söylemler: ‘Diyar-i Rum’ Mimarlığı Tarih yazımındaki Oryantalist ve Milliyetçi Mirasların Sorgulanması” (Gülru Necipoğlu ile birlikte), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.7, s.13, ss.51-66
 • Düzenli, H. İ. 2009. “Sibel Bozdogan ile Ankara-Amerika Hattında Mimarlık Tarihçiliği ve Cumhuriyet Donemi Mimarlık Tarihi Araştırmaları Üzerine Söyleşi”, Halil İbrahim Düzenli ile, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.7, s.13, ss.381-404
 • Kılıçkıran, D. 2014. Dosya 33: Kimlik ve Yer. Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi.
 • Kılıçkıran, D. 2014. “Kimlik ve Yer / Anahtar ve Kilit”, Dosya 33: Kimlik ve Yer, D. Kılıçkıran (ed.). Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, pp.1-7.
 • Kılıçkıran, D. 2013. Space and Place: Exploring Critical Issues (with C. Alegria and C. Hadrell). Oxford: Inter-Disciplinary Press.
 • Kılıçkıran, D. 2013. “Introduction”, in Space and Place: Exploring Critical Issues, D. Kılıçkıran, C. Alegria, C. Hadrell (eds.). Oxford: Inter-Disciplinary Press, pp. vi- xviii.
 • Kılıçkıran, D. 2013. “Woman, Home, and the Question of Identity: A Critical Review of Feminist Literature”, Kadın / Woman 2000 – Journal for Women’s Studies (Special Issue: ‘Women in Space’), 14(1): 1-28.
 • Kılıçkıran, D. 2013, “Uğur Tanyeli'ye gecikmeli bir cevap: Başka bir 'yer' anlayışı mümkün”, Arredamento Mimarlık, 2013/6, pp.52-58.
 • Cengizkan, A. & Kılıçkıran, D. 2010. “From the ‘model village’ to a satellite town: Reading change in Temelli through the transformation of its residential landscape”, in Rural and Urban: Architecture between two cultures, A. Ballantyne (ed.). London: Routledge, pp.190-207.
 • Kılıçkıran, D. 2010. “‘Gitmeli mi, kalmalı mı?’: Feminizmde ev üzerine çeşitlemeler”, Dosya 19: Cinsiyet ve Mimarlık, B. Turan (ed.). Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, pp.43-51.
 • Cengizkan, A. & Kılıçkıran, D. 2009. Yer’in Sesi: Ulus İşhanı’nın Söyledikleri, Extended Second Edition, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Kösebay Erkan, Y. 2014. “Monitoring Historic Areas of Istanbul: Potentials for Historic Urban Landscape Approach”, Architecture & Science Journal, 1(3), pp. 4-15.
 • Kösebay Erkan, Y. 2014. İstanbul Kuyumculuğunun İzinde Zanaat-Tasarım-İnovasyon İlişkileri: Kapalıçarşı’nın ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’, İstanbul Araştırmaları Yıllığı, (3), pp.235-246. (A.Çoşkun Orlandi ile birlikte).
 • Kösebay Erkan, Y. 2013. "Tarihi Kentsel Peyzaj Yaklaşımı ve Haliç Tersaneleri", Mimarlık, (374), pp.34-37.
 • Kösebay Erkan, Y. 2013. “Haydarpaşa Tren Garı Bugün, Dün ve Yarın: Kentin Bedeninde Bir Yara”, METU JFA, (30:1), pp. 99-116. DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.1.6
 • Kösebay Erkan, Y.; Çulcuoğlu, G.ve Karakul, Ö. (editörler) 2013. UNESCO World Heritage in Turkey, Turkish National Comission for UNESCO: Ankara. ISBN. 978-605-62155-4-4.
 • Kösebay Erkan, Y. 2013. "The 40th Anniversary of the World Heritage Convention: Overview of the 36th World Heritage Committee Meeting", International Islamic Urban Heritage Summer School 2012, Islamic Architecture and Heritage Preservation Series, 2, IRCICA, pp.235-251. ISBN: 9789290632535.
 • Kösebay Erkan, Y. 2012. “Railway Heritage of Istanbul and the Marmaray Project”, International Journal of Architectural Heritage, 6:1, pp.86-99. DOI: 10.1080/15583058.2010.506622. ISSN: 1558-3058.
 • Kösebay Erkan, Y. 2012. “19. Yüzyıla Özgü Bir Kamusal Mekan Olarak Tren İstasyonları”, Tren Bir Hayattır, Ed. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, Istanbul, pp.121-135.
 • Kösebay Erkan, Y. 2012. “Tarihin Gizlendiği Hadımköy İstasyonu”, Memleket Garları, Ed. Kemal Varol, İletişim Yayınları, Istanbul, pp. 37-57.
 • Kösebay Erkan, Y. 2012. “Haydarpaşa-Sirkeci Garları”, Memleket Garları, Ed. Kemal Varol, İletişim Yayınları, Istanbul 2012, pp. 11-37.
 • Kösebay Erkan, Y. 2012. “Rock Carved Spaces of Ortahisar”,CHRIMA CULTURAL RUPESTRIAN HERITAGE IN THE CIRCUM-MEDITERRANEAN AREA Common Identity - New Perspective, The Rupestrian Settlements in theCircum-Mediterranea Area, EU, pp.233-244 (F.Alioğlu, M. Alper, B.Alper ile birlikte. )
 • Kösebay Erkan, Y. 2012. "Rupestrian Mosques of Ortahisar", CHRIMA CULTURAL RUPESTRIAN HERITAGE IN THE CIRCUM-MEDITERRANEAN AREA Common Identity - New Perspective, The Rupestrian Settlements in theCircum-Mediterranea Area, EU, pp.245-256 (F.Alioğlu, M.Alper ve B.Alper ile birlikte)
 • Kösebay Erkan, Y. 2012. “A Walled City: Nicea in History ”, Europa Nostra Scientific Council Colloquim: Cities and City Walls, 8-9 June 2010, Istanbul, Europa Nostra Bulletin, 65, pp.19-32 (F. Alioğlu ile birlikte)
 • Kösebay Erkan, Y. 2011. “20. Yüzyıl Başında Lüleburgaz Tren İstasyonu”, METU JFA, 1 (28:1), pp.41-53. ISSN 02585316. DOI:10.4305/METU.JFA.2011.1.3.
 • Kösebay Erkan, Y. 2011. “Cultural Heritage Education: Multidisciplinary Approach”, Uluslarası Yüksek Öğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; Bildiri Kitabı, 1. Cilt, Bölüm VI, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, 2012, pp.347-352. (F.Alioğlu ile birlikte)
 • Kösebay Erkan, Y. 2011. “Risks of Urban Regeneration Projects in Istanbul Over the Documentary Value”, A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture, 8/1, pp.117-128.  ISSN 1302-8324. (F. Alioğlu ile birlikte)
 • Kösebay Erkan, Y. 2011. “35th UNESCO World Heritage Committee Meeting”, Islamic Urban Heritage Summer School 27 June, 29 July 2011, IRCICA, Istanbul, pp. 235-247. ISBN: 978-92-9063-239-9.
 • Kösebay Erkan, Y. 2010. “Interdisciplinary Structure of Preservation Education”, World Universities Congress 2010, 20-24 October 2010, Çanakkale, pp.1694-1707. (F. Alioğlu ile birlikte) ISBN:978-605-4222-02-7
 • Kösebay Erkan, Y. 2010. “Railway Heritage: Chances for Its Preservation”, World Universities Congress 2010, 20-24 October 2010, Çanakkale, pp.1594-1601. ISBN:978-605-4222-02-7
 • Kösebay Erkan, Y. 2009. “Translating Text Into Image: Beyan-ı Menazil An Illustrated Ottoman Manuscript”, Rethinking Visual Narratives from Asia Conference, Hong Kong University, Hong Kong University Faculty of Fine Arts, 8-9 June 2009, Hong Kong, pp.95-109. ISBN: 9789888139101, (http://conference.finearts.hku.hk)
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Mimarlık Bölümü Açılması ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşullar Üzerine Bir Araştırma” Mimarlık, TMMOB Yayınları, Kasım - Aralık 2013, No. 374, s.60-68.(Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte, Avery Index to Architectural Periodicals (M.Ş.Küçükdoğu, N.Dostoğlu, N.Esin, H.Ç.Türkçü, N. Coşkun, E.B. Enginöz, M.E. Arslan ile birlikte) (http://www.csa.com/factsheets/supplements/avery.php), Design and Applied Arts Index (DAAI), Ulrichs Periodical Directory)
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Mimarlık Eğitimde Değişimler ve Güncel Beklentiler: Avrupa Birliği Çerçevesi”, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VII, Mimarlık Eğitim ve Meslek Alanında Bütünleşme ve Dayanışma, 14-15 Kasım 2013, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Sunan: N. Dostoğlu. Hazırlayanlar: N.Dostoğlu, E.F.Alioğlu, G.A.Sargın, G.Ketizmen, A.Ciravoğlu, L.F. Gül). (Basım aşamasında)
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Geleneksel Mardin Evleri”Mardin Tebliğleri, Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, Hrant Dink Vakf Yayınları, İstanbul, Ekim 2013, ISBN 978-605-86570-6-9, s.44-58.
 • Alioğlu, E.F. 2013. “19.Yüzyılda Kültürel Mirasın Hukuksal Yapılanması”, Şehir ve Düşünce, Yıl 2013, Sayı 2, ISSN: 2147-849X, s. 106-113. http://www.sehirdusunce.com/sanaldergi/sayi2/default.html
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Koruma Projeleri – Uygulama İlişkisi Üzerine Gözlemler”, Koruma Sempozyumu II, Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar  Çalıştayı, 20-22 Eylül 2012 Mersin, Mersin Üniversitesi Yayınları No.38, Restorasyon ve Koruma Merkezi Yayını No:2, Mersin 2013, s.71-80, ISBN 9789756900444.
 • Alioğlu, E.F. 2013.“Rekonstrüksiyon ya da Yeniden Yapma, Hangi ̇Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme/ Reconstruction of which building? An evaluation for Taksim Barrack” Megaron Journal, Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, E-Journal, July 2013, Vol. 8, Issue 1, pp. 1-7 (Megaron indexed in ULAKBIM Social and Human Sciences Database, EBSCO Host Art & Architecture Complete, DOAJ, Gale/Cengage Learning, ASOS Index, DRJI, and IndexCopernicus).http://issuu.com/karepublishing/docs/megaron-2013-1?viewMode=magazine&mode=embed
 • Alioğlu, E.F. 2013. “CRHIMA-CINP. Akdeniz Çevresindeki Kaya Yerleşimleri: Ortak Kimlik – Yeni Perspektifler, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010”Avrupa Kültür Programı 2007-2013, Türkiye DeneyimiDüzenleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültürel İrtibat Noktası25 Haziran 2013, SALT Galata, İstanbul, s.49. https://docs.google.com/file/d/0B6e1AHFwWrRpd3JIdGZTZzNOdG8/edit?pli=1
 • Alioğlu, E.F. 2013. “İstanbul ve Değişimler”, Panorama khas, Bilim, Sanat, Kültür Dergisi, S.10, Bahar 2013, s. 8-11.
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Nuruosmaniye Cami ve 2010-2012 Restorasyonu” Vakıf Restorasyon Yıllığı, Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat, Yıl 2013, Sayı 6, s.77-90,  (Olcay Aydemir ile birlikte)
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Dönüşüm ve kentsel Koruma Hukuku”Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm, Esenler Belediyesi, Şehir Düşünce Merkezi, Şehir Yayınları, ISBN: 978-605-86087-8-8, İstanbul, 2013, s.75-85.
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Mardin Evleri Özgün Mekansal Yapılara Sahiptir”, MardinTime, Atölye-Söyleşi, Ocak-Şubat 2013, S.2, s.22-31.
 • Alioğlu, E.F. 2013. “Koruma Kavramları ve Koruma Süreci”, Restorasyon ve Koruma İlkeleri, TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2856, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1813, Eskişehir, Ocak 2013, s.68-97. 
 • Alioğlu, E.F. “2012. “İstanbulBatılılaşma Dönemi”, Modernite ve Mimari, Esenler Şehir ve Düşünce MerkeziEsenler Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2012, s.31-54.
 • Alioğlu, E.F. 2012. “Mardin”, Artı 1, Kesişim Yayıncılık ve Tasarım Hizmetleri, Ekim 2012, S.36-37.
 • Alioğlu, E.F. 2012. “Rupestrian Architecture in the World Heritage List: Cappadocia Case”, Cultural Rupestrian Heritage in the Circum-Mediterranean Area: Common Identity- New Perspective, 21-23 July 2012, Florence, Turkey, March 2012, pp.42-43. (Y.K.Erkan, M.Alper, B.Alper ile birlikte. Özeti basıldı)
 • Alioğlu, E.F. “2012. “A Walled City: Nicea in the History”,The reuse of ancient fortified settlements from Middle Ages to Early Modern Time, Scientific Bulletin 65, Europa Nostra Scientific Council XLVI Conference, 8 – 9 June 2010, Istanbul,  2012, pp.19-32.(Y.Doç.Dr. Yonca K. Erkan İle Birlikte).  http://issuu.com/europanostra/docs/scientific_bulletin_65
 • Alioğlu, E.F. “2012. Kentin Hafızası ve Kamusal Alanlar", Kent Düşleri Atölyeleri VII: Kamusal Alanlar, İstanbul,  TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 06 Temmuz 2012, İstanbul, Eylül 2012, s.11-12. ISBN 978-605-01-0406-6.
 • Alioğlu, E.F. 2012. “Rupestrian Mosques of Ortahisar", Cultural Rupestrian Heritage in the Circum-Mediterranean Area: Common Identity- New PerspectiveThe Rupestrıan Settlements ın the Cırcum-Medıterranean Area, September 2012, pp.245-255. ISBN 978-88-96080-09-2 (Y.K.Erkan, M. Alper, B.Alper ile birlikte)
 • Alioğlu, E.F. 2012.“Rock Carved Spaces of Ortahisar", Cultural Rupestrian Heritage in the Circum-Mediterranean Area: Common Identity- New PerspectiveThe Rupestrıan Settlements ın the Cırcum-Medıterranean Area, September 2012, pp.233-244. ISBN 978-88-96080-09-2 (Y.K.Erkan, M. Alper, B.Alper ile birlikte)
 • Alioğlu, E.F. 2012. "İstanbul Yeniden mi Fethediliyor ?", Mimarist, Kış 2012, s.60.
 • Alioğlu, E.F. 2012. “Haseki Hürrem Sultan Külliyesi 2010-2012 Yılları Restorasyonu”, Vakıf Restorasyon Yıllığı, Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat, Yıl 2012, Sayı 4, s.17-29 (Aydemir, Olcay, Ebru Sünnetçi ile birlikte)
 • Alioğlu, E.F. 2012. “Mesleğe Kabul Edilmek", Mimarlık, TMMOB Yayınları, Ocak - Şubat 2012, No. 361, s.28-29.(Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte, Avery Index to Architectural Periodicals (http://www.csa.com/factsheets/supplements/avery.php), Design and Applied Arts Index (DAAI), Ulrichs Periodical Directory)
 • Alioğlu, E.F. 2011. “Risks of Urban Regeneration Projects In Istanbul Over The Documentary Value”, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, July 2011, pp.117-128 (Yard.Doç.Dr. Y.K. Erkan  ile birlikte) (ICONDA / International Construction Database, DAAI / Design and Applied Art Index, AVERY / Index to Architectural Periodicals tarafından taranmaktadır)
 • Alioğlu, E.F. 2011. “Traditional Houses of Mardin” ,Islamıc Urban Herıtage, Research, Preservation an Management Summer School, Istanbul, June 27- July 29, 2011, IRCICAISBN 978-92-9063-239-9, pp.167-189, İstanbul, Ekim 2011.
 • Alioğlu, E.F. 2011. “Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Tarihsel Veriler Bağlamında Külliyenin Konumlanma Özellikleri”Vakıf Restorasyon Yıllığı, Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat, Yıl 2011, Sayı 2, s. 6-18.(O.Aydemir ile birlikte)
 • Alioğlu, E.F. 2011. “Cultural Heritage Education: Multidisciplinary Approach”, International Higher Education Congress: New Trends and Issues, 27-29 May 2011, Istanbul, Vol.1, pp.347-352, Ankara, 2012, e-ISBN: 978-975-7912-39-2. (Y.K.Erkan ile birlikte)
 • Alioğlu, E.F. “2011. "Mimar Sinan Camilerinde Modüler Sistem", Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, C.3, S.2, Nisan 2011, s. 331-340. (N. Köroğlu ile birlikte)
 • Alioğlu, E.F. 2011. “Rupestrian Architecture in Ortahisar, Cappadocia: Past and Present”, International seminar in “Terra Jonica”, Rupestrian Settlements In The Mediterranean Region From Archaeology to Good Practices for their restoration and protection, Massafra 28 April-7 May 2011, Italya, March 2012, pp.115-121 (M.Alper, B.Alper, Y.Erkan ile birlikte).
 • Alioğlu, E.F. 2010. “Interdisciplinary Structure of Preservation Education”,  2010 World Universities Congress, 20/24 October 2010, Çanakkale, TurkeyProceedings II, ISBN: 978-605-4222-02-7, pp.1694-1707. (Y.K. Erkan İle Birlikte).
 • Alioğlu, E.F. 2010. “Risk of Urban Genereretiao Projects in İstanbul”, 14th International Planning History Society Conference, 12-15 July 2010, İstanbul, Turkey, Urban Transformation:Controversies, Contrasts and Challenges, ISBN 978-975-561-374-1, 2010, İstanbul, Turkey, p.58. (Y.Doç.Dr. Yonca K. Erkan İle Birlikte).
 • Alioğlu, E.F. 2010. “Cappadocia: Conservation Problems Of The Site And Applications”, International seminar in “Terra Jonica”, Rupestrian Settlements In The Mediterranean Region From Archaeology to Good Practices for their restoration and protection, Massafra 29-31 Ekim 2010, Italya, March 2012, pp.163-169 (M.Alper, B.Alper, Y.Erkan ile birlikte).
 • Alioğlu, E.F. 2009. “The Skeletal and Heaped Characteristic of Traditional Masonry Structures”, Eleventh International Conference on Structural Repairs and Maintenance of Heritage Architecture,Stremah 2009, 22 - 24 July 2009, Tallinn, Estonia, Edited By: C.A. BREBBIA, Wessex Institute of Technology, ISBN: 978-1-84564-196-2, Series Volume 109, 2009, UK, pp.151-159. (Berrin Alper ile birlikte).
 • Alioğlu, E.F. 2009. Nicaea/ Iznik: A city Image as Heritage”, The Image of Heritage: Changing Perception, Permanent Responsibilities, 5 - 9 Mart 2009, Floransa / İtalya. (Bu bildiri, http://www.fondazione-delbianco.org/seminari adresinde de yayınlanmaktadır) (Yonca K. Erkan İle Birlikte).