Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hemiş’ten Yeni Kitap: “Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni”

Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tiyatro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve tiyatro eleştirmeni Özlem Hemiş’in, “Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni” isimli kitabı çıktı. Hemiş, bu sıradışı kitapta Çin, Hint, Orta Asya alt-kıtalarından İran, Bizans ve Osmanlı’ya uzanan geniş bir coğrafya üzerinde dolaşarak, okurlarını, bakış ve temsil meselesine dair bir düşünce seyrine davet ediyor. Bu geniş düşünce atlasına yayılan araştırmalar, kelimelerin ardına yüzyılların birikimini saklayan medeniyetler arasındaki bilişsel yakınlıkları da mesafeleri de görünür kılıyor. Uzakdoğu’dan Yakındoğu’ya, Aristoteles’ten İbn Arabî’ye, sûrnâmelerden Heidegger metinlerine uzanan çok çeşitli kaynakları bir havzaya toplayan Gözün Menzili, farklı kâinat tasavvurlarının, toplumların görme ve kavrama üsluplarını belirleyişine odaklanıyor ve bugüne dek keşfedilmemiş kimi dehlizleri ortaya çıkarıyor. “Gözün Menzili”, İslami düşüncenin anahtar kelimeleriyle okurlarına türlü oyunlar oynuyor. İslam kozmolojisinin izini sürerek seçtiği imgelerin etimolojisinden minyatürlerin diline yerleşen inceliklere bakarken, kavram tarihi, estetik ve tasavvuf incelemeleri gibi pencerelerde soluklanıyor.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.