Dr. Gürbey Hiz’e En Başarılı Tez Ödülü

KHAS Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Dr. Gürbey Hiz’in “Servet-i Fünûn’da Toplumsal Mekânın Anlatılar ile Üretimi: Tahayyüller, İnşalar ve Deneyimler Atlası (1891-1910)” başlıklı doktora tezi, İTÜ 2020 Yılı …